قالب رايگان شماره 46 بلاگ 88
از من بگذر...

گو به مردِ من اين شاهزاده شيرين نيست
زني است تلخ تر از طعم ِقهوه قجري

 اعظم سعادتمند


تگ: ،

ادامه ي مطلب ...
بازدید : | ۰۲:۰۰:۴۲ | مدير سايت | نظرات (0)
من دلم تنگ است
من دلم براي آن شب قشنگ
من دلم براي جاده اي كه عاشقانه بود
آن سياهي و 
سكوت
چشمك ستاره هاي دور
من دلم براي "او" گرفته است

«محمدرضا عبدالملكيان»


تگ: ،

ادامه ي مطلب ...
بازدید : | ۰۲:۰۰:۴۲ | مدير سايت | نظرات (0)
چه سود...
گشودم دفتر و رفت از سرم هوش
چنان چون باده نوشي از پي نوش

سرود نانوشته گرچه زيباست
چه سود ار نامه ام كردي فراموش

زبانِ بسته خاموش است و كوتاه
چه گويم ناله ام نايد فراگوش

شرار قهر تو سوزد دل و جان
چو شمع خلوتم گشته است خاموش

 


سبحان معظمي


تگ: ،

ادامه ي مطلب ...
بازدید : | ۰۲:۰۰:۴۲ | مدير سايت | نظرات (0)
وزش تو

بيايي و باراني شود خانه از وزش تو

بيايي و خانه توفاني شود از تپش من

بيايي و مرز فصل ها بشكند وچار فصل يگانه شود

در يك تبسم دندان نما و يك كرشمه گيسويت
منوچهرآتشي


تگ: ،

ادامه ي مطلب ...
بازدید : | ۰۲:۰۰:۴۲ | مدير سايت | نظرات (0)
وزش تو

بيايي و باراني شود خانه از وزش تو

بيايي و خانه توفاني شود از تپش من

بيايي و مرز فصل ها بشكند وچار فصل يگانه شود

در يك تبسم دندان نما و يك كرشمه گيسويت
منوچهرآتشي


تگ: ،

ادامه ي مطلب ...
بازدید : | ۰۲:۰۰:۴۲ | مدير سايت | نظرات (0)

۱ | ۲ |